Didone Abbandonata, Domenico Sarri

Didone - Laila Cathleen Neuman Aeneas - Armin Gramer Iarba - Roman Hoza {oh!} Orkiestra Historyczna! Photo credits: Magdalena Halas